Interneta vietnes techgym.eu lietošanas noteikumi – distances līgums

Versija spēkā no 14.07.2021

1.Interneta vietnes techgym.eu vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Pirms sākt lietot SIA „TechGym” (reģistrācijas Nr.40103233478, adrese – Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602)  interneta vietni techgym.eu (Turpmāk tekstā – interneta vietne), lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes techgym.eu lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi). Veicot pirkumu vai reģistrējoties šajā Interneta vietnē, Jūs skaidri paužat piekriešanu šiem lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītiet šiem noteikumiem, variet neizmantot šīs tīmekļa vietnes pieejamos pakalpojumus.
1.2. Ar interneta vietni techgym.eu tiek saprasta SIA „TechGym” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir techgym.eu, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
1.3. Apmeklējot interneta vietni techgym.eu vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
1.4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni techgym.eu, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
1.5. Informējam, ka SIA „TechGym” interneta vietnē techgym.eu ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes techgym.eu lietošanas laikā.
1.6. SIA „TechGym” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes techgym.eu saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē techgym.eu.
1.7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni techgym.eu vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.
1.8. Interneta vietnes techgym.eu lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī, konkrētajām precēm pie konkrētajiem parametriem un pasūtījumu apjomiem. SIA „TechGym” ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskatiem, mainīt interneta vietnē techgym.eu norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. Neskaidrību gadījumā, jautājumos, kas attiecināmi uz interneta vietnē techgym.eu redzamajām preču cenām, pie konkrētiem apjomiem, lūgums sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem,  rakstot uz e-pastu info@techgym.eu.
1.9. Interneta vietnē techgym.eu lietotājs nevar iepazīties ar precīzu apdrukas cenu izklāstu visam SIA „TechGym” tehnoloģiju parkam.
1.10. Lai kļūtu par interneta vietnes techgym.eu reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē techgym.eu noteiktā reģistrēšanās kārtība.
1.11. Katram interneta vietnē techgym.eu reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē techgym.eu tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
1.12. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes techgym.eu par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).
1.13. SIA „TechGym” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes techgym.eu lietošanas laikā.
1.14. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „TechGym” interneta vietnē techgym.eu ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem,  rakstot uz e-pastu info@techgym.eu.

2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

SIA „TechGym” interneta vietne techgym.eu ir reģistrēts interneta veikals. Šajā interneta veikalā piedāvāto preču un pakalpojumu pārdevējs SIA „TechGym” kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, juridiskās personas reģistrācijas nr. 40103233478, juridiskā adrese Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602, Kontakttālrunis +371 25 784 499, e-pasts – info@ techgym.eu. Dati par Pārdevēju tiek uzkrāti un uzglabāti LR Uzņēmumu reģistrā. PVN Nr. LV40103233478,  no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

2.1. Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

2.1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
2.1.2. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu.
2.1.3. Pasūtot jebkuru preci interneta vietnē techgym.eu vai caur e-pastu [email protected], kuru lietotājs gala rezultātā vēlas saņemt ar personalizāciju, ir jāpievieno fails, kurš jāuzdrukā uz izvēlētās preces/precēm.
2.1.4. Pircējam, veicot pasūtījumu interneta vietnē ir jāpievieno fails ar sev vēlamo apdruku, kādā no šiem formātiem – .cdr, .ai, .eps ,.jpg, .png, .pdf .svg .
2.1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdī, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu , norādījis bez maldiem patiesu informāciju – Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un piegādes adresi ( ja tāda nepieciešama) , precīzu pasta indeksu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt”. Vai veicot rakstisku pasūtījumu uz e-pastu [email protected], norādot pieciešamās preces un to daudzumu, pievienojot e-pastā, personalizācijai nepieciešamos failus augstāk minētajos formātos un precizējot piegādes nepieciešamību un e-pastā apstiprinot, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
2.1.6. Pasūtījumus, kas veikti interneta vietnē techgym.eu , SIA „TechGym” apstrādā  tikai elektroniski. Telefoniski, mutiski un / vai citā formātā nodotā informācija SIA „TechGym” pārstāvjiem, nav uzskatāma par vērā ņemamu informāciju pasūtījuma apstrādē, ja tā nav fiksēta elektroniski, rakstiski – epastu sarakstē, atbilstoši veiktajam pasūtījumam.
2.1.7. Par vienīgo un galveno komunikācijas kanālu –  pasūtījumu –  apstrādē, pasūtījumiem, kas veikti interneta vietnē techgym.eu, uzskatāms tikai un vienīgi lietotāja e-pasts, kas norādīts, veicot pasūtījumu. Kļūdaini norādīta e-pasta gadījumā, SIA “TechGym” neuzņemas atbildību par neapstrādātu un neizgatavotu pasūtījumu.
2.1.8. Pieprasot SIA “TechGym” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, tikai rakstot e-pastu uz [email protected] vai [email protected] , no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses.
2.1.9. SIA „TechGym” pārstāvji ir tiesīgi personīgi lietotājam e-pastā, kurš norādīts veicot pasūtījumu interneta vietnē techgym.eu kā kontaktu epasts, lūgt iesūtīt citu failu vai faila formātu drukai, ja pasūtījuma veikšanas laikā interneta vietnē, pievienotais fails neatbilst kvalitatīvas drukas radīšanai.SIA „TechGym” pārstāvjiem ir tiesības atteikt pasūtījuma tālāko apstrādi, ja pievienoto / iesūtīto drukas failu kvalitāte neatbilst uzņēmuma kvalitātes standartiem, lai lietotājam spētu nodrošināt augstākās kvalitātes personalizāciju uz izvēlētajām precēm.
2.1.10. Pārdevējs , pēc pasūtījuma saņemšanas, nosaka optimālāko, izdevīgāko un izpildes termiņa ziņā atbilstošāko personalizācijas metodi, vadoties pēc parametriem – pasūtījuma apjoms, vēlamais izpildes termiņš, pievienotais drukas/gravējuma vai citas personalizācijas fails.
2.1.11. Attiecīgi piemērotākajai drukas/gravējuma vai citas personalizācijas metodei Pārdevējs sagatvo gala cenu piedāvājumu, ko nosūta lietotājam uz norādīto epastu, ko lietotājs norādījis pasūtījumu veicot.
2.1.12. Lietotājam ir tiesības norādīt sev vēlamo personalizācijas tehnoloģiju, kas tiek ņemta vērā, pasūtījuma apstrādes, laikā, taču gala lēmumu par piemērotāko personalizācijas apstrādes tehnoloģiju, atbilstoši uzņēmuma kvalitātes standartiem pieņem SIA „TechGym” , saskaņojot to ar lietotāju un nosūtot digitālu pasūtījuma vizualizāciju (Turpmāk tekstā- maketu) , uz pasūtījumā norādīto epastu, kas tiek izmantots, kā galvenais komunikācijas kanāls starp lietotāju un SIA „TechGym”.
2.1.13. Izgatavošanas termiņi, personalizētu preču pasūtījumiem , attiecīgi interneta vietnē techgym.eu veiktajiem pasūtījumiem, tiek saskaņoti ar lietotāju personīgi e-pastā un norādīti priekšapmaksas avansa rēķinā, ko lietotājs pieņem un akceptē, veicot maksājumu SIA „TechGym”norēķinu kontā, norādot konkrētā pasūtījuma rēķina numuru.
2.1.14. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo avansa rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
2.1.15. Pārdevējs nodrošina pasūtījuma izpildi precēm ar vai bez apdrukas, pircējam, norādot konkrētu izgatavošanai nepieciešamo dienu skaitu tajā pašā e-pastā, kurā tiek sūtīts elektroniskais avansa rēķins. Norādītais nepieciešamo dienu skaits, pilnai pasūtījuma izgatavošanai, stājas spēkā brīdī, kad ir veiktas abas augstāk minētās darbības – apmaksāta pilna elektroniskā avansa rēķina apmaksa par veikto pasūtījumu un rakstiski (elektroniski) apstiprināts makets.
2.1.16. Pārdevējs neizgatavo nevienu pasūtījumu, kuram nav saņemta pilna apmaksa un/vai fināla maketa rakstisks akcepts, kurš atrodams lietotāja norādītajā kontakta epastā.
2.1.17. Katram pircējam SIA „TechGym” izgatavo 1(vienu) bezmaksas maketu pēc pirmā pasūtījuma norādītajiem komentāriem un papildus 2(divas) bezmaksas tā paša maketa korekcijas. Ja Pircējs vēlas papildus jaunu maketu,kas attiecināms uz to pašu pasūtījumu vai arī vairak par 2 (diviem) maketa labojumiem, SIA „TechGym” informē Pircēju par tālāko maketu izmaksām, pirms to izstrādes, kas nosakāmas pēc maketētājam nepieciešamā laika patēriņa viena maketa izveidošanai vai korekcijas veikšanām esošajā maketā.
2.1.18. Saņemot elektroniskā avansa rēķina apmaksu no lietotāja, SIA „TechGym” ir tiesīgi uzskatīt, ka visa rēķinā redzamā un salasāmā informācija lietotājam ir pieņemama, pareiza un saprotama.
2.1.19. Saņemot elektroniskā avansa rēķina apmaksu no lietotāja, SIA „TechGym” ir tiesīgs uzskatīt, ka lietotājs ir iepazinies ar tajā pašā e-pastā esošo saturu, kas attiecās uz pasūtījuma izgatvošanas un/vai piegādes termiņiem u.c. rakstisko informāciju.
2.1.20. Ja saņemto rēķinu, lietotāja vietā apmaksā cita persona, veicot maksājumu šai personai obligāti,  jānorāda rēķina numurs un rēķinā redzamās personas vārds/uzvārds un/vai nosaukums, par kuru maksājums tiek veikts. Pretējā gadījumā SIA „TechGym” nenes atbildību par savlaicīgi neizpildītu pasūtījumu un nesedz nekādus radušos zaudējumus lietotājam.
2.1.21. Ja pircējs veic pasūtījumu precēm bez apdrukas, Pārdevējs nodrošina pasūtījuma izpildi un/vai preču piegādi iespējami ātrākajā pieejamajā laikā, informējot par to Pircēju, elektroniski, uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.
2.1.22. Tālākajā pasūtījuma apstrādes procesā, pasūtījumi bez apdrukas tiek apstrādāti tādā pašā secībā, kā pasūtījumi ar apdruku, atbilstoši šo noteikumu punktiem 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16., 2.1.17., 2.1.18., 2.1.19., 2.1.20.  .
2.1.23. Slēdzot Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pēc pasūtījuma izpildes, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks Nodokļa rēķins ar pirkuma informāciju, par izgatavoto pasūtījumu. Nodokļa rēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču saņemšanas/nodošanas dienas datumu.
2.1.24. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

 • Preces izņemšana/izsniegšana uz vietas, klienta apkalpošanas speciālista uzraudzībā,  SIA „TechGym” biroja telpās , Bajāru ielā 18 , uzrādot pasūtījuma numuru;
 • Saņemot pasūtīto preci ar standarta piegādi ar piegādi uz adresi – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla;
 • Saņemot pasūtīto preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

2.1.25. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 2.1.23. punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
2.1.26. SIA „TechGym” nepieņem atnestas preces uz apdruku vai gravēšanu, ja spēj nodrošināt līdzvērtīgu preces alternatīvu.
2.1.27. SIA „TechGym” , gadījumā ja Pircējs vēlas apdrukāt savas atnestas nestandarta preces, katru šādu gadījumu izskata individuāli un ir tiesīgs atteikt pakalpojuma sniegšanu, bez pamatojuma.

2.2. Atteikuma tiesības
2.2.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces bez apdrukas vai cita veida personalizācijas, 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.
2.2.2. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
2.2.3. Lai atteiktos no preces, precei, no kuras Pircējs atsakās, jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas, ja tādas bijušas.
2.2.4. Ja prece neatbilst, kādam no 2.2.3. punktā minētajiem kritērijiem, Pārdevējam ir tiesības preci atpakaļ nepieņemt no noraidīt Pircēja atteikuma tiesības.
2.2.5.
2.2.3. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.255 par Distances līgumu, punktu 22.3. , Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

2.2.4. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

2.3.Preču saņemšana klientu apkalpošanas centrā

2.3.1. Pēc Pircēja izvēles, interneta veikalā pasūtītās Preces var bez maksas saņemt uzņēmuma birojā – faktiskajā adresē – Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 1, Ventspilī, LV-3602.
2.3.2. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs tiek informēts e-pastā un/vai ar SMS palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.

2.3.3. Parasti Preču sagatavošanas saņemšanai termiņi sakrīt ar konkrētajiem termiņiem, kas norādīti pavadtekstā, e-pastā, kurā Pircējs saņem rēķinu.

2.3.4.Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to klientu apkalpošanas centrā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces Pircējam.

2.3.5. Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums:

 • norādīt pasūtījuma numuru, rēķina numuru, vai nosaukt precīzu informāciju par fizisku vai juridisku personu uz kuras ir izrakstīts rēķins;
 • uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

2.3.6. Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

2.3.7. Preču saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju:

 • konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;
 • Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Preces, tiek pieņemts, ka Preces nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

2.3.8. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preces ir atbilstošas pasūtījumam un daudzums, druka, kvalitāte, sortiments, piederumi u.c. komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

2.4. Piegāde uz mājām.

2.4.1. Pircējam izvēloties, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
2.4.2. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties  Preču piegādes uz mājām pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu Preču piegādes adresi t.sk. LV pasta indeksu, saņēmēja vārdu un uzvārdu un kontakttālruni. Precīza piegādes cena ir atkarīga no pasūtamo Preču svara un sūtījuma izmēra un tiek saskaņoti ar pasūtītāju individuāli pirms rēķina apmaksas
2.4.3. Parasti Preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, norādītajos termiņos. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu e-pastā, kurā tiek apstrādāts pasūtījums.
2.4.4. Ja Pircējs pasūta vairākas preces un kādu no precēm vēlas saņemt ar piegādi ātrāk, kā pārējās, tad Pircējs apmaksā rēķinu par divām atsevišķām Piegādēm atbilstoši, katra sūtījuma svaram un izmēram.
2.4.5.  Ja Pircējs izvēlas Pigādes pakalpojumu tādām precēm, par kurām SIA „TechGym” darbinieki savlaicīgi informē Pircēju, ka tās nav drošas Piegādes pakalpojumiem un saskaņā ar attiecīgajiem kurjerdienestiem un viņu drošas iepakošanas prasībām, NAV DROŠI IEPAKOJAMAS sūtījumam, tad SIA „TechGym” nenes nekādu atbildību par sūtījuma laikā sabojātām precēm, kā piemēram, saplīsušām krūzēm u.c. keramiskiem traukiem, saliektiem lietussargiem, u.c. precēm, kas nav droši iepakojamas pārvadāšanai.
2.4.6. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preces. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.
2.4.7. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma un preces stāvokli.
2.4.8. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.
2.4.9. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma, tiek pieņemts, ka Preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā un prece ir saņemta atbilstoša un nebojāta.
2.4.10. Piegādājot un nododot Preces Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai Preces faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Preču piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.
2.4.11. Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.
2.4.12. Pieņemot Preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Preces, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.
2.4.13. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, druka, kvalitāte, sortiments, piederumi u.c. komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

2.5. Piegāde uz pakomātu

2.5.1. Pircējam izvēloties Piegādes pakalpojumu uz pakomātu, Preces piegādā transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina.
2.5.2. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties Preču piegādi uz pakomātu, apņemas norādīt precīzu Pakomātu, saņēmēja vārdu un uzvārdu un kontakttālruni uz kuru tiks nosūtīta SMS brīdī, kad sūtījums tiks ievietots pakomātā. Precīza piegādes cena ir atkarīga no sūtījuma izmēra un tiek saskaņoti ar pasūtītāju individuāli pirms rēķina apmaksas.
2.5.3. Parasti Preces uz pakomātu tiek piegādātas 3-5 darba dienu laikā no pasūtījuma izgatavošanas brīža. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Preces piegādes termiņu e-pastā, kurā tiek apstrādāts pasūtījums.
2.5.4. Ja Pircējs pasūta vairākas preces un kādu no precēm vēlas saņemt pakomātā ātrāk, kā pārējās, tad Pircējs apmaksā rēķinu par divām atsevišķām Piegādēm uz pakomātu, atbilstoši, katra sūtījuma izmēram.
2.5.5.  Ja Pircējs izvēlas Piegādi uz pakomātu tādām precēm, par kurām SIA „TechGym” darbinieki savlaicīgi informē Pircēju, ka tās nav drošas Piegādes pakalpojumiem un saskaņā ar attiecīgajiem kurjerdienestiem un viņu drošas iepakošanas prasībām, NAV DROŠI IEPAKOJAMAS sūtījumam, tad SIA „TechGym” nenes nekādu atbildību par sūtījuma laikā sabojātām precēm, kā piemēram, saplīsušām krūzēm u.c. keramiskiem traukiem, saliektiem lietussargiem, u.c. precēm, kas nav droši iepakojamas pārvadāšanai.
2.5.6. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pircējs saņem SMS par sava pasūtījuma atrašanos pakomātā. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) Preces ir izņēmis. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota pārvadātājam.
2.5.7. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.
2.5.8. ja pircējs. veicot pasūtījumu, pie kontaktinformācijas, piegādi uz pakomātuu ir norādījis nepareizu tālruņa numuru, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.

2.6. Garantija
2.6.1. SIA „TechGym” nodrošina sekojošu preču garantiju:
2.6.1.1. Tekstila izstrādājumu apdrukai/personalizācijai (termodruka, sietspiede, sublimācija, digitālā druka) – garantija personalizācijai uz preces – 1(viens)gads.
Garantija neattiecās uz:

 • Manuāli Pircēja veiktiem drukas/personalizācijas defektiem;
 • Neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem, kas norādīti tekstila izstrādājuma emblēmā un pēc izgatavošanas pievienotajā SIA „TechGym” papildus instrukcijas emblēmā;
 • Ja pasūtījuma apstrādes laikā , Pārdevējs ir informējis klientu, ka izvēlētajai precei attiecīgajā pasūtījumā nav piemērojama kvalitatīva personalizācijas tehnoloģija;
 • Ja Pircējs lūdzis konkrētu apstrādes tehnoloģiju, nepaļaujoties uz Pārdevēja atbilstošo tehnoloģiju piemeklēšanu atbilstošajam audumam un pasūtījums izgatavots pēc konkrēta klienta personīgā lūguma un tas ir fiksēts e-pastu sarakstē start Pircēju un [email protected] kontaktpersonu.

2.6.1.2. Keramisko un stikla izstrādājumu apdrukai/gravējumam vai citai personalizācijai (krūzes, glāzes, dzērienu trauki u.c. plīstošas preces) – garantija apdrukai – 1(viens) gads.
Garantija neattiecās uz:

 • Saplīsušu preci, pēc preces saņemšanas;
 • Preces sadzīvisko nolietojumu (manuāli radītiem ikdienišķiem skrāpējumiem, defektētām malām stūriem u.c. vietām);
 • Neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem( piemēram, nepiemērotu/neatbilstošu preču mazgāšanu trauku mazgājamajā mašīnā), kas norādīti SIA „TechGym” papildus lietošanas instrukcijas emblēmā uz preces vai tās iepakojuma;

2.6.1.3. Plastmasa, koka, bambusa, metāla u.c. materiālu apdrukai un gravējumiem vai citai personalizācijai (pildspalvas, virtuves, sadzīves, mājas piederumi, termosi, pudeles utt. prezentlietas) – garantija apdrukai – 1(viens) gads.
Garantija neattiecās uz:

 • Saplīsušu preci, pēc preces saņemšanas;
 • Preces sadzīvisko nolietojumu (manuāli radītiem ikdienišķiem skrāpējumiem, defektiem, netīrumiem, krāsojumiem, bojājumiem personalizācijai , stūriem u.c. vietām);
 • Neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem( piem., nepiemērotu/neatbilstošu preču mazgāšanu  kopšanu, neatbilstošu mazgājamo, kopšanas līdzekļu izmantošanu u.c. personīgi radītiem defektiem).

2.6.2. SIA „TechGym” nenodrošina garantiju izšuvumiem un uzšuvēm.
2.6.3. Gadījumā ja lietotājs konstatē preces apdrukas vai citas personalizācijas defektu, kādā no 2.31. punktā norādītajiem garantijas periodiem, lietotājam ir tiesības vērsties pie SIA „TechGym” ar lūgumu preci pārtaisīt atbilstoši šiem noteikumiem. Lietotājam rakstiski, uz e-pastu [email protected] ir jāziņo par radušos situāciju, norādot – rēķina numuru, pasūtījuma saņemšanas datumu, preci, defektēto apdrukas/gravējuma daļu un pievienojot foto ar defektu.
2.6.4. SIA „TechGym” ir pienākums 14 dienu laikā konstatēt sūdzības atbilstību, nepieciešamības gadījumā lūdzot lietotāju uzrādīt pašu preci taustāmā formātā, secināt defekta rašanās iemeslu un labot esošo vai nodrošināt pilnībā jaunu preci vai ekvivalentu, lietotājam, atbilstoši sākotnējam pasūtījumam.
2.6.5. Gadījumā ja 1(viena) gada laikā no preču saņemšanas brīža, lietotājs konstatējis apdrukas vai gravējuma defektu savā pirkumā, SIA „TechGym” ir jānodrošina preces apmaiņa. Šādos gadījumos SIA „TechGym” neatgriež naudu par pasūtījumu, bet nodrošina identisku vai ekvivalentu preci lietotājam.

2.7.Personas datu apstrāde

2.7.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt tā apstrādi un preču izgatavošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
2.7.2.Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar  Privātuma politiku Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

2.8. Tiesības grozīt noteikumus

2.8.1 Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:

 • apmaksas noteikumu grozījumiem;
 • piemērojamo tiesību aktu grozījumiem

2.8.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

3. Pircēja pienākumi

3.1. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.

3.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

3.3. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

3.4. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas u. tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.

3.5. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

4. Pārdevēja pienākumi

4.1. SIA „TechGym” apņemas:

 • veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
 • cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, Privātuma politikas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

4.2. SIA „TechGym” apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

5. Atbildība

5.1.Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

5.2. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

5.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem, šo Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

5.4.Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

5.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

5.6. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.

5.7. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

5.8.Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

6. Intelektuālais īpašums

6.1. Zīmols TECHGYM un/vai UPPRINT ar tā vizuālo identitāti un vārdu salikumu ir Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrēta preču zīme, kas pieder SIA „TechGym” atbilstoši reģistrētajai  struktūrvienībai techgym.eu.
6.2. Šīs tīmekļa vietnes saturu, piemēram, tekstu, grafiku, attēlus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus un citus materiālus aizsargā autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību likumi Latvijas Republikā un Eiropā, un tas pieder SIA „TechGym”. Neatļauti izmantojot šo saturu, var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un citus likumus. Nedrīkst pārdot, pārveidot, reproducēt, rādīt, publiski demonstrēt, izplatīt, radīt atvasinājumus vai citādi jebkādā veidā izmantot šīs tīmekļa vietnes saturu sabiedriskam vai komerciālam mērķim. Šīs tīmekļa vietnes satura izmantošana citā tīmekļa vietnē vai tīklā savienotu datoru vidē jebkādam mērķim ir aizliegta.
6.3.Interneta vietnē techgym.eu tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „TechGym” īpašums.
6.4.Interneta vietnes techgym.eu lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē techgym.eu ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē techgym.eu iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē techgym.eu vai tiek sniegti ar interneta vietnes techgym.eu starpniecību.
6.5. Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs aplieciniet, ka ir saprotams, ka nav atļauts izmantot TECHGYM vai UPPRINT zīmolu vai techgym.eu vai upprint.com vārdisko kombināciju līdzīgos vārdu savienojumos vai citās interneta vietnēs, kā kāda produkta, pakalpojuma, domēna vai uzņēmuma nosaukuma daļu, un nav atļauts veikt vai pilnvarot veikt darbības, kuras neatbilst SIA „TechGym” ekskluzīvajām tiesībām uz TECHGYM un UPPRINT kā preču zīmi, juridisko attiecību laikā.

7. Citi noteikumi

7.1. Interneta vietnes techgym.eu lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē techgym.eu norādīto kārtību.
7.2. Interneta vietnē techgym.eu ievietoto informāciju nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „TechGym” ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes techgym.eu lietošanas noteikumiem.
7.3. SIA „TechGym”, konstatējot interneta vietnē techgym.eu kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „TechGym” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
7.4. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „TechGym” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko epasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA “TechGym” ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par techgym.eu un SIA “TechGym” sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: [email protected].

8. Par interneta vietnes techgym.eu lietošanas noteikumiem.

8.1. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
8.2. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
8.3. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni techgym.eu pieder tikai un vienīgi SIA „TechGym”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „TechGym” un trešajām personām.
8.4. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „TechGym”, skatiet mājas vietnes techgym.eu sadaļā „Kontakti”.