Tiešsaistes dizaina darbnīca un produktu personalizācijas terminālis


Projekta "Tiešsaistes dizaina darbnīca un produktu personalizācijas terminālis" (projekta Nr. NAGS1-IES-2021/23, līguma Nr. NP-2022/68) mērķis ir izstrādāt jauna produkta prototipu – Tiešsaistes dizaina darbnīcu un produktu personalizācijas termināli, kas paredzēts interjera, dekora un pašlīmējošo produktu apdrukai pēc pieprasījuma.

Galvenās projekta aktivitātes:

- Tehniskās specifikācijas precizēšana

- Produkta izstrāde

- Produkta testēšana reālā darbības vidē

Projekta rezultātā tiks izstrādāts jaunas tehnoloģijas prototips “Tiešsaistes dizaina darbnīca un produktu personalizācijas terminālis”, kā arī pieredze un labā prakse tiks izplatīta kā Latvijā, tā Norvēģijā.

Programma: Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” neliela apjoma grantu shēma “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”

Partneri:

- SIA “TechGym”

- International Developement Norway AS, Ltd. (Norvēģija)

Kopējais budžets: 157 308,04 EUR (Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 110 115,62 EUR)

Ieviešanas laiks: no 2022. gada 01. novembra līdz 2024. gada 30. aprīlim